OstapChester

Mansfield Relative Strength indicator

OstapChester Premium Uppdaterad   
Use this indicator to compare how security is performing in compare with preferred index ( SPX by default).
> 0 outperforming
< 0 underperforming

Works best for weekly, but can be applied to monthly and daily charts . It will be rather useless to use it in smaller timeframes
Apply it to SPX , industry index, sector index or other security in similar sector
Release Notes: UPDATE 1: Added sector and industry as optional params. Leave them same as index if you don't want to use them
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?