Noldo

Dependent Variable Odd Generator Risk Detector


In fact, I wrote this script for detect Bollinger and Linear Regression Bands squeeze.
It's a side script.

Logic works like this:
Only the stagnant market probability is drawn from the Bollinger bandwidth by Dependent Variable Odd Generator and MFI index is calculated taking into account the volume .
This value ranges from 0 to 100.
To be sure, this value is averaged over a small period.
If you break the average and exceed 50, the bollinger band is too narrow and the risk is too high.
This means more commissions, more transactions, and vain work.
Or, when in position, the warning is not ignored due to unnecessary signals.

This code is open source under the MIT license. If you have any improvements or corrections to suggest, please send me a pull request via the github repository https://github.com/user-Noldo

Stay tuned , best regards.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?