alexgrover

One Dimensional Parametric Kalman Filter

A One Dimensional Kalman Filter, the particularity of Kalman Filtering is the constant recalculation of the Error between the measurements and the estimate.This version is modified to allow more/less filtering using an alternative calculation of the error measurement.

Camparison of the Kalman filter Red with a moving average Black of both period 50


Can be used as source for others indicators such as stochastic / rsi /moving averages...etc

For any questions/suggestions feel free to contact me

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
Patreon: https://www.patreon.com/alexgrover

Become a Patreon and get access to exclusive technical indicators!

You can also check out some of the indicators I made for luxalgo : https://www.tradingview.com/u/LuxAlgo/#published-scripts