MyTradingScripts

Alerts Oscillator

LTCUSD this crypto instrument is trending down, with lower lows
This Alert indicator keep traders motivated on specific reversals or the start of a new trend.
This is especially useful when monitoring more than one instruments and/or more than one time frame for a given market.
Instead of continuously watching the chart(s), send alerts to your email or sms your phone.
Utilize these Alerts in synchronicity with our Dynamic Candles , and Bull/ Bearish Conditions
Achieve maximum results with new cutting-edge technology
Follow us....

Endast inbjudanskript.

Tillgången till detta skript är begränsat till användare som har godkänts av författaren och kräver vanligtvis betalning. Du kan lägga till det till dina favoriter men du kan bara använda det efter att ha begärt och fått författarens tillstånd. Kontakta MyTradingScripts för mer information eller följ författarens instruktioner här under.

TradingView rekommenderar inte att du betalar för ett skript och använder det om du inte litar till 100% på författaren och förstår hur skriptet fungerar. I många fall kan du hitta ett bra alternativ med öppen källkod gratis i våra Community skripts .

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Varning:Var god läs innan du begär åtkomst.