RozaniGhani-RG

Simple Zigzag UDT

RozaniGhani-RG Uppdaterad   
█  OVERVIEW
This indicator displays zigzag based on high and low, which is using user-defined types (UDT) or objects.

█  CREDITS
LonesomeTheBlue

█  FEATURES
1. Label can be resized.
2. Label can be display either short (Eg : HH, LL, H, L, etc) and long (Eg : Higher Low, etc)
3. Color can be customized either contrast color of chart background, trend color or customized color.

█  EXAMPLES / USAGES
Versionsinformation:
  • Update comment for each functions.
  • Update method and object for each functions.
  • Rename functions according to method and object.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?