vitvlkv

Plot earnings

vitvlkv Uppdaterad   
HOWTO Get Earnings in Pine Script
Release Notes: Using tickerid function is better
Release Notes: Added an input showing how to get dividends and splits
Release Notes: Set lookahead param of security function to "on". Read more about it here https://www.tradingview.com/wiki/Context...
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?