haci

RVol & RoC - Relative Volume & Rate of Change by haciyatmaz

Relative Volume ( RVol ) is a critical measure of volume flows. It measures current volume in relation to the "usual" volume for this time of the day.

Rate of Change ( RoC ) is a momentum-based technical indicator that measures the percentage change in price between the current price and the price a certain number of periods ago.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?