calmrat

CRCHud - HUD Library (Heads Up Display)

Library "CRCHud"

Library of functions which will contain functions that allow reusable HUD (Heads up Display) components to used from within other scripts

add_cell_change() - Adds a new cell to designated table which displays the data source value, the line color, data title, and automatically calculated %percent change stats based on lookback value supplied (default - previous bar)
Release Notes: v2 - new display condition var added to add_cell_change

Updated:
add_cell_change()
Release Notes: v3

Updated:
add_cell_change()

Pine library

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Want to use this library?

Copy the following line and paste it in your script.