D499

Bollinger Bands + EMA 9

A 1 minute scalping strategy.

Uses Bollinger Bands (no basis line) and a 9 period EMA .

Waits for price to close below the lower Bollinger Band and the next candle to close bullish above the lower Bollinger Band but below the 9 Period EMA .

If all conditions are met, the script enters a long position with TP at the 9 Period EMA .
Release Notes: Fixed the entry and exit conditions. Better code in general.
Release Notes: Added short positions
Release Notes: Bug fixes
Release Notes: Bug fixes, again
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?