Rooster100

R100 Wave Volume v2 (*v*)

Rooster100 Pro Uppdaterad   
This indicator is similar to the Weis Wave Volume indicator in that it shows cumulative volume for each up and down price wave. However it is calculated differently, using the Jurik moving average to determine turning points. Use this in conjunction with the R100 Wave indicator to determine the best fit Jurik length and power settings.

A great indicator to help analyse the strength of pullbacks, continuation moves and changes in behaviour.

I hope you get some value out of it. Only conditions of use are that if you improve it, let me know and if you publish something that uses it, don't hide the code! Enjoy!

Code pinched and modified from Zero Lag ZigZag by Duyck - thankyou
Jurik Moving Average (for turning points) by Everget - thankyou
and Weis Wave by Modhelius - thankyou
Release Notes:
Updated to Pine V4
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?