Koi_Capital

Forex Master (EUR/USD)

ATTENTION:

This is a symmetrical algorithm designed only for trading EUR/USD on the 1h time frame. For other currency pairs and time frames, you need to re-calibrate the RSI-EMAs as well as the profit targets and stop losses.

BACKTEST CONDITIONS:

Initial equity = $100,000 (no leverage)
Order size = 100% of equity
Pyramiding = disabled

TRADING RULES:

Long entry = EMA20(RSI10) cross> 50
Profit limit = 50 pips
Stop loss = 50 pips

Short entry = EMA30(RSI30) cross< 50
Profit limit = 50 pips
Stop loss = 50 pips

Long entry = Short exit
Short entry = long exit

DISCLAIMER: None of my ideas and posts are investment advice. Past performance is not an indication of future results. This strategy was constructed with the benefit of hindsight and its future performance cannot be guaranteed.

Kory Hoang (http://www.stably.io)
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//@version=2
strategy("FX Master Long/Short", overlay=true)

price = close

long_basis = rsi(price, input(10))
long_rsiema = ema(long_basis, input(20))
short_basis = rsi(price, input(30))
short_rsiema = ema(short_basis, input(30))

long_trigger = input(50)
short_trigger = input(50)

long_profit = input(500)
long_loss = input(500)

short_profit = input(500)
short_loss = input(500)

strategy.entry("enter long", true, when = crossover(long_rsiema, long_trigger))
strategy.exit("exit long", "enter long", profit = long_profit, loss = long_loss)

strategy.entry("enter short", false, when = crossunder(short_rsiema, short_trigger))
strategy.exit("exit short", "enter short", profit = short_profit, loss = short_loss)