trading-rafa

RJT_TOTALCANDLE v1.0 (no limits)

(english)
OTHER WAY TO WATCH THE CANDLES
With this awesome indicator you can watch the candles in diferent forms.
Parameters:
 • Presentation of candles:
  0=NORMAL
  1=EVOLUTION ... it paints from the extrem (high/low) of last candle (depending to bullish or bearish )
  2=OSCILLATOR... display the candles like an oscillator indicator
 • Do you want water to floating the candles in the oscillator?
 • Candles centered by total size?
 • Show the total range? (instead of open-high-low-close)
 • Highest/Lowest colors of candle according to the size respect the last one?: highest(blue), lowest(red), highest and lowest(purple), otherwise(white)
 • No display white candles? (inherit the color of last one)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(español)
OTRA FORMA DE OBSERVAR LAS VELAS
Con este impresionante indicador podrás observar las velas en diferentes formas
Parámetros:
 • Presentación de las velas: 0=NORMAL / 1=EVOLUTION / 2=OSCILLATOR
 • ¿Quieres agua para que floten las velas en el oscilador?
 • ¿Centrar las velas según su tamaño total?
 • ¿Color de las velas dependiendo de su tamaño respecto a la vela anterior?: más alta(azul), más baja(roja), más alta y más baja(púrpura), ni más alta ni más baja(blanca)
 • ¿No mostrar velas blancas? (heredar el color de la vela anterior)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Web Site ... http://www.tradingrafa.com/
Email ... info@tradingrafa.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Expiry date: does not expire

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?