LifeMarcoG

RSI OverTrend Strategy (by Marcoweb) v1.0

Hi guys, just adapted the CCI Level zero Strategy with the Over Bought and Over Sold levels provided by the Relative Strength Index . The strat is opening a long position at RSI Oversold 30 Level closing it at RSI Overbought 70 Level flipping the position.
Enjoy :D
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer

I personally would use it only for Long trades considering that in the long term stocks go up and with it the probability of being right just going long!
Svara