kei525dow

EPS_REVENUE_PSR indicator

kei525dow Uppdaterad   
Quarterly EPS , PER, total revenue(FQ) (in million unit), PSR can be shown as an indicator.
Check only one indicator for the chart visibility.

四半期毎のEPS, PER, 年間売上, PSRをインジケーターとして表示することができます。
チャートを見やすくするために1つのインジケーターを選択してください。
Release Notes:
modify PSR calculation
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?