loxx

ATR Adaptive EMA [Loxx]

ATR adaptive EMA is an exponential moving average with dynamic ATR-adjusted length inputs.

What is Average True Range (ATR)?
The average true range (ATR) is a technical analysis indicator, introduced by market technician J. Welles Wilder Jr. in his book New Concepts in Technical Trading Systems, that measures market volatility by decomposing the entire range of an asset price for that period.1

The true range is taken as the greatest of the following: current high less the current low; the absolute value of the current high less the previous close; and the absolute value of the current low less the previous close. The ATR is then a moving average, generally using 14 days, of the true ranges.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?