UPRIGHTTrading

[UPRIGHT Trading] Trend Direction Force Index (TDFI)

UPRIGHTTrading Uppdaterad   
The Trend Direction Force Index, TDFI or TDF Index, is a staple in the Forex community, but is excellent on most asset (i.e. stock) trading.
Developed by Pyotr Wojdyo for metastock trading platform originally, but now on several other.
The idea of the TDFI is that there is enough trend directional force to enter the trade.

How it works:
When the signal is above the high threshold, the trader can go long.
When the signal is below the low threshold, the trader can go short.
It's usually used as confirmation along with another indicator.

Features:
  • Fully customizable
  • Built-in color changing
  • Alerts!

If you like this, you will definitely like what else I've published.
Like, follow, support, etc.
Enjoy.

Cheers,
Mike

(UPRIGHT Trading)


Versionsinformation:
  • Small aesthetic change.
Versionsinformation:
tiny fix.
Versionsinformation:
  • Small adjust fix.
Versionsinformation:
  • Added MFT as per requested.

Enjoy and please check out and support my work :)
Versionsinformation:
**Added non-repaint option as requested.

Site:https://wardenswap-finance.tech/

old site: uprighttrader.com

Scripts: www.tradingview.com/u/UPRIGHTTrading/

Like & follow for great ideas & indicators!
Skyddat skript
Detta skript publiceras med stängd källkod och du kan använda det fritt. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram. Du kan inte visa eller ändra dess källkod.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?