ParCorn

Supertrend A/D Breakout

ParCorn Uppdaterad   
Modified Hoffman A/D:
1. uses standard supertrend to determine up/down direction (previous version used ema crossover)
2. uses improved A/D candlestick patterns

I'm optimistic about this one
Release Notes: fixed up the candle detection
Release Notes: reset key support/resistance after a trend change
Release Notes: small update to the supertrend calculation to use high and low instead of hl2
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?