micheleprandina

RSI + MFI - Crypto Bull and Bear market

micheleprandina Pro+ Uppdaterad   
A fancy styled version of the RSI (Relative Stochastic Index) + MFI ( Money Flow Index) oscillators in order to emphasize buy and sell opportunities.
The 80 and 20 Bands are meant to be used in Bull or Bear markets. Better performing in D timeframes.
The circles represent the cross between RSI and MFI .

Designed for Crypto Markets

Thanks @micheleprandina

Credits:
Release Notes:
RSI = Relative Strenght Index, not stochastic, editing wrong word.
Removes shapes and alert
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?