DonovanWall

Correlation Candles [DW]

This is a simple study designed to visualize price correlations between securities.
Release Notes: Updates:

Added custom bar colors to the script.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
For my full list of premium tools, check the blog:
https://wallanalytics.com/

Reach out on Telegram:
https://t.me/DonovanWall

Kommentarer