XOOOOOO

RSI Fibonacci Levels Strategy

RSI with Fibonacci Levels

Visually can be used as:
- Countertrend indicator at extreme green/red lines
- Follow trend indicator
- Fibonacci supports and resistantes zones

The strategy works as a follow trend

How to trade:
The indicator is more reliable in longer time frames, at least 4H
Choose a fibonacci level as reference
Buy when the RSI line turns green
Sell when the RSI line turns red
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?