tansancrypto

MTF GMMA

In this indicator you can set 3 group (each include 4 MAs) of MAs, in Multi Time Frame .
You can also set EMA or SMA in each group.

このインジケーターでは、計12本のEMAもしくはSMAをマルチタイムフレームで表示可能です。
MAは4本1セットで計3セットですが、1セットごとに時間足の設定及び表示のオンオフを設定が可能です。

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?