FLeite28

Ehlers Super Passband Filter

As someone hidden my old script that is just what one guy copied from a book from John Ehlers . I rewrite what i read in the book.
I also found this. So i rewrite this to the guys that was using it. If it hiddes again i will just keep it to myself and downgrade my plan in this TV
// Ehlers Super Passband Filter script may be freely distributed under the MIT license.
// Ehlers Super Passband Filter script may be freely distributed under the MIT license.
// Ehlers Super Passband Filter script may be freely distributed under the MIT license.
// Ehlers Super Passband Filter script may be freely distributed under the MIT license.
// Ehlers Super Passband Filter script may be freely distributed under the MIT license.

I wrote 5 times to be clear. If you guys dont understand portuguese go to the translator to understand what i am explaining in // inside the code.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?