rautadarsh123

IDEAL BB with MA (With Alerts)

rautadarsh123 Uppdaterad   
It gives well combination of Moving average and Bollinger bands with signals
Release Notes:
It gives well combination of Moving average and Bollinger bands with signals
Release Notes:
Buy with buy signal with stoploss of same/previous (which ever best) candle's low.Exit positions when gives sell signal.

Sell with sell signal with stoploss of same/previous (which ever best) Candle's high.Exit positions when gives Buy signal.
Release Notes:
It works best on 5min and above timeframe
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?