loxx

Pips-Stepped PDFMA [Loxx]

loxx Premium Uppdaterad   
Pips-Stepped PDFMA is and Pips-stepped moving average that uses a probability density function moving average. This is tuned for Forex. You must adjust the step size to extreme levels for this to work for crypto or stocks. Try 30000 for BTC on the daily chart , for example.

What is Probability Density Function?
Probability density function based MA is a sort of weighted moving average that uses probability density function to calculate the weights.

Included:
  • Bar coloring
  • Alerts
  • Expanded source types
  • Signals
  • Flat-level coloring for scalping
Release Notes: Code clean up.
Release Notes: Code clean up
Release Notes: Input updates

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?