earnSmartAlgorithm

RS.ROC | Relative Strength - Rate of Changes - 4CR CUP

For completeness of Relative Strength studies, the Relative Strength based on rate of changes ( ROC ) with weighting is coded and presented as well.

The RS . ROC is similar to the formulation of RS by IBD before rank among all the stocks in the market.

The lookback period is relaxed for customizing. Once you set the total lookback period, representing the 4Q, in the indicator, the other shorter lookback periods will be auto-calculated, namely, 1Q, 2Q, 3Q.

A simple moving average of the RS . ROC is also added for your easier analysis on the trend development of the strength.


To use it later at your charting later,
1. Favorite it;
2. Select from your favorite list.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?