Investoz

© Investoz Days of Month Overlook

Investoz Mod Uppdaterad   
This calculator/indicator checks how every day of month closes and performs in average.

For example: You can check how a specific day of month closes historically, let say the 1:st of the month. It measures how many red/green days has been counted from a specific time period(which you wish to examine) and what probability you can expect that the 1:st of the month, will close in the coming future. Also, it calculates an average change in percentage, for all the red/green days.

How it works:
Go to settings and change "Date of month". The default is set to 1st of the month. Scroll up and down through the dates to see how each day has performed historically. Above the red days you will see a "0" in red and for the green days you will see a "1" in green above the bar. That marks on which day you are currently looking at and if it has been closing negative or positive.

It pays to know your statistics!

=============================================================================================================================================================
DISCLAIMER
Any data and information is provided 'as is' solely for informational purposes, and is not intended for trading purposes or advice. Past performance is not indicative of future results.
Educate yourself on the risks associated with trading, and seek advice from an independent financial or tax advisor if you have any questions.
=============================================================================================================================================================
Release Notes: Removed unnecessary code and changed some text.
Release Notes: Added highest return for each day of month and largest decrease for each day of month.
Endast inbjudanskript.

Tillgången till detta skript är begränsat till användare som har godkänts av författaren och kräver vanligtvis betalning. Du kan lägga till det till dina favoriter men du kan bara använda det efter att ha begärt och fått författarens tillstånd. Kontakta Investoz för mer information eller följ författarens instruktioner här under.

TradingView rekommenderar inte att du betalar för ett skript och använder det om du inte litar till 100% på författaren och förstår hur skriptet fungerar. I många fall kan du hitta ett bra alternativ med öppen källkod gratis i våra Community skripts .

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Författarens instruktioner

This script shows the average development based on historical data and the highest increase and largest decrease for each day of the month. In this way, you can see if some days outperform other days and which ones are historically weak.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Varning:Var god läs innan du begär åtkomst.