RozaniGhani-RG

RGB Color Codes Chart

█ OVERVIEW
This indicator is an educational indicator to make pine coders easier to input color code.
Color code displayed either in hex or rgb code or both.

█ INSPIRATIONS
RGB Color Codes Chart
Table Color For Pairing Black And White

█ FEATURES
  • Hover table cell to see all properties of color such as Hex code and RGB code via tooltip.
  • Cell can be show either Full, HEX, RGB, R, G, B or na.

█ LIMITATION
  • This code does not consider usage of color.new()

█ CONSIDERATION
  • Code consideration to be used such as color.r(), color.g(), color.b() and color.rgb()

█ EXAMPLE OF USAGE / EXPLAINATION

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?