Marcn5_

M0PB (Momentum Pullback)

Long/short strategy that identifies extreme readings on the rsi as a *momentum signal*, unlike most RSI strategies the script will look to buy or sell the first pullback in the direction of the extreme RSI reading.

Enters positions on the first pullback to the 5ema(low)/ 5ema(high) and exits at rolling 12 bar high/ low. The rolling high/ low feature means that if the price enters into a prolonged consolidation the profit target will begin to reduce with each new bar. The best trades tend to work within 2-6 bars.
Built for use on 5 min intervals on FX, Indexes, and Crypto. Lower than 5 minute time frames tend to be noisier and mean more commissions and a higher risk of slippage so the suggested timeframe is 5 mins. 

Hard stop is X ATR (users can experiment with this) from the position entry price. This can be adjusted in user inputs.

There is a lot of slack left in entries and exits but the overall strategy is fairly robust across timeframes and markets and has between 60%-70% win rate with larger winners.
Signals that occur from economic news volatility are best avoided.

Former rates & index prop trader, now mostly crypto.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?