OskarGallard

Awesome Oscillator Plus

The Awesome Oscillator is an indicator used to measure market momentum. AO calculates the difference of a 34 Period and 5 Period Simple Moving Averages. The Simple Moving Averages that are used are not calculated using closing price but rather each bar's midpoints. AO is generally used to affirm trends or to anticipate possible reversals.

The Awesome Oscillator's saucer is a trading signal that many analysts use to identify potential rapid changes in momentum. The saucer strategy involves looking for changes in three consecutive bars that are on the same side of the zero line.

AO's saucers can be either bullish or bearish. A bullish saucer can be identified when the awesome oscillator is above the zero line and there are two consecutive red bars – with the second bar being lower than the first – which are followed by a green bar.

On the other hand, a bearish saucer can be identified by two consecutive green bars below the zero line – with the second bar being lower than the first – which are immediately followed by a red bar.

Bullish saucer = Background and green arrow
Bearish saucer = Background and red arrow

Alerts can be triggered when a bullish or bearish saucer occurs.

Blue dots mean that the maximum or minimum of 150 periods has been exceeded (you can change the number of periods). Also added a signal line which can be exchanged for different moving averages.

The MACD line and histogram have a setting of Fast MA = 13, Slow MA = 21 and Signal = 8.

Added light blue dots as bullish signals (MACD line below zero and line crossing) and pink dots as bearish signals (MACD line above zero and line crossing). Alerts can be activated to notify such signals.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?