tmr0

Relative True Range

Dots show the total movement for the period as a percentage (profit potential).
Line shows the volatility of the period in relation to the beginning of the period.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//coded by tmr0
//точки показывают суммарное движение за период в процентах (потенциальная прибыль)
//линия показывает волатильность за период по отношению к началу периода
// dots show the total movement for the period as a percentage (profit potential)
// line shows the volatility of the period in relation to the beginning of the period

study(title="Relative True Range", shorttitle="tRTR", overlay=false, precision=1)
res = input("D", type=resolution)
len = input(20, minval=1)

y0 = (highest(len)-lowest(len))/hl2[len-1]*100
y = security(tickerid, res, y0)
z1= (high-low)/open
z0 = sum(z1, len)*100
z = security(tickerid, res, z0)

plot(z, color=purple, style=circles, transp=0, linewidth=2)
plot(y, color=y>50?red:y>25?orange:y>10?green:blue, style=area, transp=60)

hline(0, linestyle=dotted, color=blue)
hline(10, linestyle=dotted, color=green)
hline(25, linestyle=dotted, color=orange)
hline(50, linestyle=dotted, color=red)