primalstef

Bollinger Bands Scalper + VWAP

primalstef Uppdaterad   
Get more consistent scalps by trading in-between Bollinger Band Deviations.

FEATURES:
1) 3 Bollinger Bands with default settings to 1, 2, and 3 deviations for more consistent scalps
2) Trendicator: a dynamic color changing moving average that helps you see trend quickly
3) Robust VWAP tool with up to 3 different deviations as well as different anchor points to help you see strong support and resistances
4) Calming "purple cloud" color palette helps you focus on price action
5) Discover new trading strategies with a wide range of customizability
Release Notes:
1) Updated "purple cloud" to a more attractive shade of purple
2) Updated the deviation bands to be slightly easier to see (while still maintaining it's minimalist style)
3) Updated code so that it is more streamlined
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?