LonesomeTheBlue

Candlestick Reversal System

LonesomeTheBlue Wizard Uppdaterad   
Hello Traders,

In the book "Secrets of a Pivot Boss: Revealing Proven Methods for Profiting in the Market" by Franklin Ochoa, Four different types of reversal systems were introduced and candlestick patterns are used to find reversals. I will not write a lot about the book, you should get/read it for yourself. There are many great ideas in the book, Candlesetick Reversal System, Following Trend, Time Price Opportunity, Advanced Camarilla Concepts and much more.

Reversal systems mentioned in the book are :
- Wick Reversal System
- Exteme Reversal System
- Outside Reversal System
- Doji Reversal System

I tried to add these four reversal systems to the script. If you need detailed info you better read the book ;)


Enjoy!
Release Notes: Alerts added.
Release Notes: SMA added
Release Notes: updated

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?