QuantNomad

QuantNomad - EVWMA MACD Strategy

Pretty simple EVWMA (Elastic Volume Weighted Moving Average ) MACD Strategy.

EVWMA is a quite interesting moving average where the period of the MA is defined from the volume itself.
It incorporates volume information in a natural and logical way. The EVWMA can be looked at as an approximation to the average price paid per share.

As a volume period, you can use sum of the last x bars volumes.

Here are other EVWMA indicators/strategies:

EVWMA indicator:

EVWMA Cross strategy:
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
Courses:
Pine Programming: https://qntly.com/pineprog
Advanc. Pine Use-Cases: https://qntly.com/advpine

Access to Pro Indic.: https://qntly.com/proind

YouTube: https://qntly.com/youtube
Discord: https://qntly.com/discord
Telegram: https://qntly.com/tel

Kommentarer

how is the strategy performing?
Svara