informanerd

True Strong Classical Support/Resistance Levels

informanerd Uppdaterad   
This script is based on the approach of filtering signals by checking higher timeframes.
So basically setting higher numbers in "Strength Of Levels" option, will make the indicator check for support and/or resistance levels in timeframes higher than the current.
Unfortunately, I was forced to still use inefficient built-in functions pivothigh() and pivotlow(). I hope they fix them up soon!
I'm looking for any opinion about the idea and if you like any of my scripts, anything you send means a lot to me.

This script is published for the third time because of some moderators absurd behavior.
But thank heavens, the code is now more clean and of course the option "Strength Of Levels" accepts float numbers.
Release Notes: Major Update!
I replaced Pine Script built-in pivot functions with my own codes which lead to:

- Better adjustment of levels to wicks
- Different colored levels based on their reactions till now (Green: Just Support, Red: Just Resistance, Blue: Probably Both)
- Combining of nearby levels to avoid congestion on chart
- Ability to highlight even stronger (combined) levels

So check new options and send me your thoughts.
Release Notes: Small coding tweaks!
Release Notes: Count of levels on the chart has been increased.
Release Notes: Major Update!

Finally Pine Script added support for lines to arrays and made me to update some of my scripts like this one. So:
- Now user could define the count of most recent detected levels to be drawn on the chart
- Levels detection now works better than before
- Many levels which would be lost because of the language limitations are now fully present on the chart

Good Luck!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?