dman103

Price/Volume Value Histogram

dman103 Premium Uppdaterad   
An interesting implementation of mine to measure an asset changes based on asset price velocity and volume velocity. The indicator acts as asset value calculator. Long and Short.

==Points System Rules==

UPTRENDING
If Current Close is higher than previous Close and Current Volume is bigger than previous Volume: Adds Close Points and Volume Points
Otherwise check
If Current Close is higher than previous Close: Adds Only Close Points

DOWNTRENDING
If Current Close is lower than previous Close and Current Volume is bigger than previous Volume: Reduces Close Points and Volume Points
Otherwise check
If Current Close is lower than previous Close: Reduces Only Close Points

==Plotting==
Result of the values are summed up to a histogram.
Obviously on increasing prices and volume the histogram will be above zero line and on the Bullish side (green color), otherwise, on the Bearish side (red color).

You can't cheat the price movement, it's just what it is.
Optional to smooth it by EMA (set to true by default).

Like if you Like and Enjoy!
Follow for upcoming indicators.
Release Notes: Updated description.
Release Notes: Added volume percentage factor - higher the value the less volume will affect histogram (0- normal, 100 - disable volume effect)
Fixed bug when high volume would cause an histogram peek.
Release Notes: Bug fix for lower histogram value.

Appreciation of my work: https://paypal.me/dman103
Premium Pivot Points Algo Indicator: https://www.tradingview.com/script/LFBaHNuA-Pivot-Points-Algo/
LIVE Stream on Youtube 24h - Pivot Points Algo https://youtu.be/AzDxMsrmWYE
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?