zeldromo

DEMO ASCII Encode/Decode

Demo
Encode a string to an ascii array and decode the ascii array to a string.

Reads ascii 32 to 126.

Takes a long time to execute. You may get the "Loop is too long (> 200 ms )" execution error.

You can change the loop to iterate fewer times thereby shorten the string length.
OR
you can limit the characters converted.

THIS IS AN ABSOLUTE KLUDGE.

Just showing how to do this.
Release Notes: Changed screen shot
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer

you can use "if barstate.ishistory(1) and barstate.isrealtime" to run code only once, this increases performance.
Svara