forexpirate

JPY GBP ROCs

Rate of change of most volatile JPY and GBP pairs. All pairs ending in JPY are red except GBPJPY (colored yellow --currently most volatile 7/2016). GBPNZD is blue, the other GBP pairs are green, lime and teal. GBPJPY and GBPNZD are my favorite day trading / swing trading pairs. This script allows me to see the action of the most volatile and liquid pairs on one screen. JPY pairs (ex-GBPJPY) are all red so that I see the flow of JPY not so much each pair and its name. Global movement of JPY is what I am after. Same for the coloring of GBP pairs as green expect GBPNZD as blue. ***** EURGBP is plotted as an opposite (with a negative in front of its sma . EURGBP is extremely correlated to GBPNZD , I decided to plot it also.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//@version=2
study(title="JPY GBP ROCs", shorttitle="JPY GBP ROCs")

l=input(defval=34)
s = input(title="Smoother length", type=integer,defval=12, minval=1)

p0 = input(title="Other data series", type=symbol,defval="FX_IDC:gbpaud")
p1 = input(title="Other data series", type=symbol,defval="FX_IDC:gbpnzd")
p2 = input(title="Other data series", type=symbol,defval="FX_IDC:gbptry")
p3 = input(title="Other data series", type=symbol,defval="FX_IDC:eurgbp")
p4 = input(title="Other data series", type=symbol,defval="FX_IDC:gbpcad")
p5 = input(title="Other data series", type=symbol,defval="FX_IDC:gbpchf") 
p6 = input(title="Other data series", type=symbol,defval="FX_IDC:gbpjpy")
p7 = input(title="Other data series", type=symbol,defval="FX_IDC:gbpsgd")
p8 = input(title="Other data series", type=symbol,defval="FX_IDC:gbpusd")
p9 = input(title="Other data series", type=symbol,defval="FX_IDC:chfjpy")
p10 = input(title="Other data series", type=symbol,defval="FX_IDC:eurjpy")
p11 = input(title="Other data series", type=symbol,defval="FX_IDC:gbpnok")
p12 = input(title="Other data series", type=symbol,defval="FX_IDC:nzdjpy")
p13 = input(title="Other data series", type=symbol,defval="FX_IDC:audjpy")
p14 = input(title="Other data series", type=symbol,defval="FX_IDC:eurjpy")
p15 = input(title="Other data series", type=symbol,defval="FX_IDC:usdjpy")
p16 = input(title="Other data series", type=symbol,defval="FX_IDC:chfjpy")
s0= security(p0, period, close)
s1= security(p1, period, close)
s2= security(p2, period, close)
s3= security(p3, period, close)
s4= security(p4, period, close)
s5= security(p5, period, close)
s6= security(p6, period, close)
s7= security(p7, period, close)
s8= security(p8, period, close)
s9= security(p9, period, close)
s10= security(p10, period, close)
s11= security(p11, period, close)
s12= security(p12, period, close)
s13= security(p13, period, close)
s14= security(p14, period, close)
s15= security(p15, period, close)
s16= security(p16, period, close)
corr0 = correlation(close, s0, l)
corr1 = correlation(close, s1, l)
corr2 = correlation(close, s2, l)
corr3 = correlation(close, s3, l)
corr4 = correlation(close, s4, l)
corr5 = correlation(close, s5, l)
corr6 = correlation(close, s6, l)
corr7 = correlation(close, s7, l)
corr8 = correlation(close, s8, l)
corr9 = correlation(close, s9, l)
corr10 = correlation(close, s10, l)
corr11 = correlation(close, s11, l)
corr12 = correlation(close, s12, l)
corr13 = correlation(close, s13, l)
corr14 = correlation(close, s14, l)
corr15 = correlation(close, s15, l)
corr16 = correlation(close, s16, l)
r0 = roc(s0,l)
r1 = roc(s1,l)
r2 = roc(s2,l)
r3 = roc(s3,l)
r4 = roc(s4,l)
r5 = roc(s5,l)
r6 = roc(s6,l)
r7 = roc(s7,l)
r8 = roc(s8,l)
r9 = roc(s9,l)
r10 = roc(s10,l)
r11 = roc(s11,l)
r12 = roc(s12,l)
r13 = roc(s13,l)
r14 = roc(s14,l)
r15 = roc(s15,l)
r16 = roc(s16,l)

plot(sma(r7,s),color=lime,transp=0,title="GS",editable=true)
plot(sma(r0,s),color=green,transp=0,title="GA",editable=true)
plot(sma(r15,s),color=red,transp=0,title="UJ",editable=true)
plot(sma(r13,s),color=red,transp=0,title="AJ",editable=true)
plot(sma(r14,s),color=red,transp=0,title="EJ",editable=true)
plot(-sma(r3,s),color=aqua,transp=0,title="-EG",editable=true)
plot(sma(r1,s),color=blue,transp=0,title="GN",editable=true)
plot(sma(r6,s),color=yellow,transp=0,title="GJ",editable=true,linewidth=2)
plot(sma(r16,s),color=red,transp=0,title="CJ",editable=true)
plot(sma(r12,s),color=red,transp=0,title="NJ",editable=true)
hline(0,color=silver,linewidth=1,editable=true)