RozaniGhani-RG

Elliot Wave Helper Table

RozaniGhani-RG Uppdaterad   
█  OVERVIEW
This indicator is intend to be helper to help Elliot Wave user to properly Elliot Wave tools according to correct degree such as 12345 or ABCWXY. The abbreviation changes according to timeframe.

█  FEATURES
1. Abbreviation degree adaptive to timeframe. Eg : Subminutte for 1 minute chart, etc.
2. Works for custom timeframe. Eg : Subminutte for 1 to 4 minute chart, etc.
3. Show reference table if necessary.

█  REFERENCE
Adaptive Elliot Wave Degree Chart

█  EXAMPLES / USAGES
Versionsinformation:
Update arrays

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?