gshedge63

The Ganesh Trend

gshedge63 Uppdaterad   
The Ganesh Trend is an indicator developed by Ganesh to help Traders to identify potential trend showing candle .This indicator identifies bullish and bearish candle with some specific rules. This gives fair idea of direction of market .It is very helpful if you use it on Nifty 50 index . Candlestick developed by me is my original work . It is very helpful for new traders looking for proper entry and exit . It has stop loss and target as well . red dot shows the stop loss and green dot shows the target . taking 2-3 trades a day is good . Thank You . NSE:NIFTY
Release Notes:
Targets have changes and some measuring values have been changes.
Release Notes:
In this version i have changed the sl for non target candles and reduced the size of arrow shape
Release Notes:
In this version i have excluded big size candle which appears at the start of the day and in volatility.
Release Notes:
In this version i have changed the parameters of candle size
Release Notes:
In this version i have changed the size of candle slightly.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?