HPotter

Bill Williams Averages. 3Lines Backtest

This indicator calculates 3 Moving Averages for default values of
13, 8 and 5 days, with displacement 8, 5 and 3 days: Median Price (High+Low/2).
The most popular method of interpreting a moving average is to compare
the relationship between a moving average of the security's price with
the security's price itself (or between several moving averages).

Donate (BEP20) 0x55135292d73605c6f4dee8b9733a3e55dec7455e
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?