a.tesla2018

[RSM] Relative Strength Momentum 10 sources v1.1

This indicator was designed to compare relative price momentum across multiple related/unrelated symbols, maximum of 10.
Each symbol's momentum/trend is determined by price movement and custom weighted moving averages.

You can use this indicator to determine changing trends by looking at correlated leading symbols.

Description of Input Parameters:
Dark theme: Turn on this checkbox if you are using the dark theme in Tradingview.
MA Type: Default is preferred, but allows you to choose different Moving Averages to determine momentum.
MA Period: Ideal period is 200 for a Chart TF of 15 minutes to 1 Hour for most symbols I've tested. (US/Euro Indexes CFD and Futures )

Symbol 1-10: Enter a valid Symbol in Tradingview otherwise indicator will return an error.
Color Symbol 1-10: Pick a unique color for each corresponding Symbol.
Display Symbol 1-10: Checkbox to turn on/off corresponding symbol's plot.


Access to Script:
Please contact me privately on Tradingview, user id: a.tesla2018
Alternatively, use the links below for method of payment/access to this indicator. Please do not forget to mention your TV name in notes.

B.S. Electrical Engineering and Computer Science with 10+ years experience in C, C++, HDL and lately, Pine for hire

Paypal: www.paypal.me/atesla2018
CashApp: cash.app/$atesla2018
Telegram: @airee_f
Endast inbjudanskript.

Tillgången till detta skript är begränsat till användare som har godkänts av författaren och kräver vanligtvis betalning. Du kan lägga till det till dina favoriter men du kan bara använda det efter att ha begärt och fått författarens tillstånd. Kontakta a.tesla2018 för mer information eller följ författarens instruktioner här under.

TradingView rekommenderar inte att du betalar för ett skript och använder det om du inte litar till 100% på författaren och förstår hur skriptet fungerar. I många fall kan du hitta ett bra alternativ med öppen källkod gratis i våra Community skripts .

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Varning:Var god läs innan du begär åtkomst.