IcedMilo

Buffett Indicator

IcedMilo Uppdaterad   
A simplistic Buffett Indicator that shows the ratio of total US stock market valuation to GDP. Lines are plotted to represent 50%, 100%, 150%, and 200% of GDP. All plotted lines can be hidden to suit your own needs.
Release Notes:
updated to pine v5, also it works again. yay
Release Notes:
Added SMA plot
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?