flyingscot5

[MMA] MultipleMovingAverage Forecaster

4 Optional Simple Multiple Moving Averages & Forecaster
Release Notes: Cleaning up code
Release Notes: Fixed issue with Forecast being offset from MA
Release Notes: Changed namings
Release Notes: removed bb strat
Release Notes: Added option which allows offset. Hack to fix the issue.
Release Notes: Added fun to script demo!
Skyddat skript
Detta skript publiceras med stängd källkod och du kan använda det fritt. Du kan favorisera den för att använda den till ett diagram. Du kan inte visa eller ändra dess källkod.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?