MrAGU

Stochastic RSI 3in1 & Volatility peaks + ADX by AGU

MrAGU Uppdaterad   
Description:

3 Lines are Stochastic RSI's, strongest move is when all crosses and moves to one direction (from top or bottom).
Orange is original Stochastic of the timeline. (Live movement of price).
Green is original Stoch x 6. (Short term movement).
Red is original Stoch x27 (Long term price movement).

Transparent columns are ADX signal.
Higher the mountain, stronger the signal. When the mountain tops, trend usually change.

And finally the volatility peaks. Green peak HIGHEST volatility , RED peak LOWEST volatility .


I use it on 1 min BTC chart. But it works on all.
TIPS >> 3HCQ41cRpxcq2MJdRUSYoq9N1RnEy98xD2
Release Notes: 3 Lines are Stochastic RSI's, strongest move is when all crosses and moves to one direction (from top or bottom).
Orange is original Stochastic of the timeline. (Live movement of price).
Green is original Stoch x 6. (Short term movement).
Red is original Stoch x27 (Long term price movement).

Transparent columns are ADX signal.
Higher the mountain, stronger the signal. When the mountain tops, trend usually change.

The volatility peaks. Green peak HIGHEST volatility , RED peak LOWEST volatility .

And finally the low/high RSI signals.
Yellow triangles tell the 80 or 20 RSI to get ready for sell or buy.
Red triangles show 85 RSI
Green triangles show 18 RSI
And the biggest signs are the 90 RSI and 10 RSI to tell you the top or bottom of the wave.I use it on 1 min BTC chart. But it works on all.
TIPS >> 3HCQ41cRpxcq2MJdRUSYoq9N1RnEy98xD2
Release Notes: added colors for trendline storch and some pointers for better info.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?