RektNoodle

BTMM R.NOODLE

RektNoodle Uppdaterad   
This script aims to encompass the style of Traders Reality, Steve M (BTTM), and Stacey Burke (youtube)
yesterday and last wk high and low
Custom watermark with examples (good for fullscreen multicharts)

can set it to show the year and week x of year

Colored candles for ays of week.
The theory behind these colors are that monday and tuesday set your initial balance for the week . having color seperation helps identify the balance
mon-tues = initial balance :green
wed +thu : blue
friday: red

Session boxes and daily initial balance
displays the asian and european trading session as one
displays the ny session first 3 hrs

how to combine sessions, weekly ib , daily ib , and sessions

will add pip lines 00/.50 increments at a later date
Release Notes: added 100, 50, & 25 pip increment lines. use correct step size per pair. ex: EURUSD 100 and XAUUSD is 1000
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?