kaigouthro

EchoMorphicAverage

Library "EchoMorphicAverage"
Original Self Referencing Moving Average which references
it's own output agsainst itself and the incoming source to dynamically
alter smoothness and length internally per calculation cycle.
@kaigouthro
Inputs are float length series.
Contact Me for More Dynamic Float Length Indicators.

wema(src, mod, len )
  Waited Echo-Morphic Average
  Parameters:
    src: (float) input value
    mod: (float) modifier(0-1) mix of current value
    len: (float) length
  Returns: output processed smoothed value

wemaStack(src, mod, len )
  Stacked Multipass Waited Echo-Morphic Average
  Parameters:
    src: (float) input value
    mod: (float) modifier(0-1) mix of current value
    len: (float) length
  Returns: output processed smoothed value
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.