cheatcountry

Ehlers Directional Movement Hann Window Indicator [CC]

The Directional Movement Hann Window Indicator was created by John Ehlers (Stocks and Commodities Dec 2021 pgs 17-18) and this is his updated version of the classic Directional Movement indicator created by J. Welles Wilder. Ehlers uses the Hann Window Filtering after using an exponential moving average to smooth the classic directional movement indicator. This helps significantly with the lag and lack of smoothing which are both issues with the classic indicator. I have included strong buy and sell signals in addition to the normal ones so strong signals are darker in color and normal signals are lighter in color. Buy when the line turns green and sell when it turns red.

Let me know if there are any other indicators you would like to see me publish!

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?