sheganinans

Daily Play Ace Spectrum

So the idea of the Daily Play Ace Spectrum is to extend the Ace Spectrum.
By exposing more parameters, making a variation of the Ace Spectrum which is more configurable.

The idea is this makes the Daily Play Ace Spectrum more suitable for use on shorter (hourly and minute) time scales.

These specific parameters exposed still maintain the original form of the original Ace Spectrum, but loosen up the hard coded assumptions of the original indicator.
By exposing more parameters this now makes the Daily Ace Spectrum more sensitive to input.
Meaning the parameters you choose are important and will set the characteristic reaction of the indicator to the series you give it.

This presents a trade-off, the simplicity of the original indicator is sacrificed.
But what's gained is a more comprehensive indicator that now needs more careful parameter adjustment.

Related to the Ace Spectrum:
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?