ChaosTrader

StochRSI

StorchRSI indicator example.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//Developed by Tushar Chande and Stanley Kroll.
//Robert C. Miner calls it by his proprietary name, Dynamic Trader Oscillator or DTOsc and his considerable
//  innovations   were to set the oversold level at 25, set the overbought level at 75,
//  and to come up with 4 special settings:  8,5,3,3  13,8,5,5  21,13,8,8  34,21,13,13 
//  His High Probability Trading Strategies is one of the best books ever written on trading.
study(title="StochRSI", shorttitle="StochRSI")
source = close
lengthRSI = input(8, minval=8), lengthStoch = input(5, minval=5)
smoothK = input(3,minval=3), smoothD = input(3,minval=3)
OverSold = input(25), OverBought = input(75)
rsi1 = rsi(source, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
hline(OverSold,color=blue)
hline(OverBought,color=blue)
plot(k, color=black,title="k-line")
plot(d, color=fuchsia,title="d-line",linewidth=1)