Hotchachachaaa

Hotch Session

Simple Session timer with separate session for Asia, Europe, and the Americas plus an extra custom session timer. each can be turned on and off separately.

The indicator also plots the highs and lows of each session.

This code was modified from the Session timer code found in the original "The Arty" by PheonixBinary but expanded to better include all trading sessions.

The code was written in a manner to be as compact as possible. I had looked at many other Session timers and found entire input sections that were longer than the entirety of this indicator.

Please feel free to use this code in any manner you choose permission not required.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?